CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes

Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA)

JUNTA DIRECTIVA AMPA CURS 2014-2015

President: Tomeu Cifre
Vice-president: Rafel Pujol
Tresorera: Marga Oliver
Vicetresorera: Sonia Esteva
Secretari: Gabriel Mercè
Vicesecretari:  Andreu Castanyer

DELEGATS DE CURS

4t Educ. Inf. Andreu Castanyer – Primer substitut: Aina Martí
5è Educ. Inf.: Antoni Quetglas Cifre – Primer substitut: Beatriu Martín
6è Educ. Inf.: Miquel Crespí Limiñana – Primer substitut:  Albert Ros
1r Primària: Maria Antònia Oliver Bernat
2n Primària: Margalida Campins i Jordán – Primer substitut: Bàrbara Sastre Mora – Segon substitut: Lluís Massanet
3r Primària: Maria Crespí Mas – Primer substitut: Marta Sureda
4t Primària: Margalida Gual
5è Primària: Tomeu Cifre
6è Primària: Céline Puig
6è Primària: Marga Gual Muntaner
1r ESO: Maria José Aguiló – Primer substitut: Catalina Castañer
2n ESO: Agustín Paniagua
3r ESO: VACANT
4t ESO: Aina Mora

REPRES. CONSELL ESCOLAR: Andreu Castanyer