CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CONTROLS

Els controls es donaran a signar a les famílies i s’han de tornar abans de tres dies.

INFORME A LES FAMÍLIES

L’informe que els pares rebran conté la nota global per a cada àrea, a més de les observacions de cada mestre i del tutor, el nombre d’absències justificades i no justificades, així com la nota dels hàbits de comportament. Aquest informe es treurà amb el programa de gestió educativa de la Conselleria Gestib

PERÍODE DE RECLAMACIÓ

En cas de desacord sobre els resultats de juny, els pares poden efectuar la corresponent reclamació en el termini màxim de 3 dies a partir de la data de lliurament dels resultats.