CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
ENTRADA MATÍ:

(7.50/8 h) sempre pel carrer Cristòfol Pizà

ABSÈNCIES

El professorat registra les absències per hores a l’Eina Educativa. Setmanalment el tutor les justificarà, a l’agenda i a l’Eina Educativa. Si l’absentisme no justificat és superior a 5 dies, el cas es remet a Serveis Socials.

Els retards de més de 10 minuts es comptabilitzaran com a absències no justificades.

AGENDA

Els alumnes hi anoten la seva tasca diària, les dates i resultats d’exàmens. Els professors hi poden fer anotacions puntuals sobre la conducta i la feina diària dels alumnes.

XANDALL

L’ús de xandall del centre és obligatori fins a 4t d’ ESO a les classes d’Educació Física.

ÚS DE MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS

Els alumnes tenen totalment prohibit dur mòbils i aparells electrònics al centre. En cas de trobar-ne algún, se li retirarà i es dipositarà a Secretaria per tal que ho recullin els pares

Només ho podran dur a les sortides quan el professorat ho autoritzi. En qualsevol cas, el Centre no es fa responsable dels desperfectes o sostraccions d’aquests aparells.

CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

La convivència i la disciplina en el centre ve regulat per Reglament de Règim Intern, el qual inclouen una sèrie d’anotacions tant positives com negatives i una sèrie de mesures. Podeu accedir a un extracte-resum amb els principals punts d’interès.