CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes

Titularitat

La Titularitat del centre: Pertany a la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB), després què fou cedida el gener de 2014 per part de la Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül fundada a Felanitx (Mallorca-Illes Balears- Espanya) dia 29 de setembre de 1798 per Mn. Antoni Roig i Rexart, prevere diocesà, rector de la parròquia de Sant Miquel de Felanitx i Posteriorment canonge de la Seu de Mallorca. Fou una persona culta, Il·lustrada, amb una gran preocupació humanitzadora i Evangèlica.

Des dels inicis de la Congregació, l'educació ha Estat una de les Seves Tasques Específiques paper que l'experiència en AQUEST camp és dilatada.

Escola Catòlica

La nostra escola és cristiana, catòlica. Compartim i assumim ELS MATEIXOS principis que caracteritzen les escoles cristianes; però, a més, volem ser feels al carisma fundacional en Allò que ateny l'escola il 'estil educatiu propie.

Per Tant, l'OBJECTIU PRIMORDIAL de nostres centri és l'educació integral des d' 'una perspectiva humanitzadora i evangelitzadora PER FER MÉS FELIÇ el Nostre Alumnat, el personal, els Famílies, la Gent, en un ambient configurat per la vivència de l' AMOR DE DÉU I lA CARITAT OPERATIVA: fraterna, pràctica, sincera, senzilla, concreta, eficaç i útil per a la societat.

Caràcter Propi

Els Trets més importants i significatius de la nostra identitat Venen definits en el Caràcter Propi que és comú a Totes les escoles de adscrites a la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB).
El seu contingut contempla a els Següents Apartats:

• Presentació.
• Una escola oberta a tots.
• Educam des de la fe i per a la fe.
• Com veim l'ésser humà.
• Valors, Actituds i comportaments que potenciam.
• Els nostres Criteris pedagògics.
• Organització de la comunitat educativa.
• Professorat.
• Personal No Docent.
• Pares i Mares d'alumnat.
• Alumnes.

" Volem aconseguir un desenvolupament continu
dels valors de la persona des d´un punt de vista
humanista i cristià. "