CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.
Les funcions principals del Consell són l’aprovació, el seguiment i l’avaluació de tot allò que se desenvolupa en el centre (programacions anuals, pressupostos i estat de comptes, expedients disciplinaris, etc)

Composició del Consell Escolar:

  • President/a: Jaume Alcover Sastre
  • Representants de la titularitat: Rafel Bosch Sans, Llúcia Salleras Julià i Miquel Balle Palou
  • Representant de l’AMPA: Andreu Castanyer Xumet
  • Representants dels pares i mares:  Jeróni Bisbal Ramis, Aina Mora Vives, Óscar Eugenio Dons
  • Professorat: Andreu Miró Mariano, Pastora Fluxà Coënon, Teresa March Dols i Paca Ferrà
  • Representants dels alumnes: Eric Lefaucheaux i Mª Antònia Miró
  • Representants del PAS: Francisca Mª Trias Sastre