CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
El col·legi Sant Vicenç de Paül és un centre concertat amb alumnat mixt a tots els nivells amb caràcter propi:
El col·legi Sant Vicenç de Paül és un centre concertat amb alumnat mixt a tots els nivells amb caràcter propi:

L’ Educació infantil te caràcter voluntari. El segon cicle d’aquesta etapa educativa serà gratuït. La finalitat de l’Educació infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nins. Al nostre centre s’ofereix:

• 4t EI (3 anys)
• 5è EI (4 anys)
• 6è EI (5 anys)

L’Educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn tres cicles de dos anys cadascun, en total, sis cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat. La finalitat és proporcionar a tots els nins una educació comuna que faci possible l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic, així com una progressiva autonomia d’acció en el seu mitjà. Al nostre centre s’ofereix:

• 1r curs EP
• 2n curs EP
• 3r curs EP
• 4t curs EP
• 5è curs EP
• 6è curs EP

És una etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzaran ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat. Es podrà repetir
un màxim de dos cursos i romandre, en règim ordinari, fins als 18 anys d’edat complerts en l’any que finalitzi el curs. Un alumne i els seus pares poden decidir, des del moment que aquell compleix 16 anys d’edat, donar per finalitzada la seva escolarització obligatòria en aquesta etapa, en aquest cas se li expendrà el corresponent Certificat d’Escolaritat en el qual constin els anys i matèries cursats. Al nostre centre s’ofereix:

• 1r curs ESO
• 2n curs ESO
• 3r curs ESO
• 4t curs ESO

 

 

 

  • Bata des de 3 anys fins a quart de primària
  • Equipament esportiu (Xandall) a Primària i ESO i camiseta a Infantil
  • Equip docent amb els especialistes corresponents: Ed. Física, Anglès, música, …
  • Departament d’orientació format per: 2 professors psicoterapeutes (PT), Audició i Llenguatge (AL) i Orientador escolar
  • S’imparteix Religió Catòlica a tot l’alumnat