CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes

Equip directiu

Director Titular: Rafel A. Bosch Sans
Director Pedagògic: Jaume Alcover Sastre

Cap d’estudis d’Infantil i Primària: Catalina Mª Crespí Valls
Cap d’Estudis de Secundària: Maria Apol·lònia Sansó Bauzà.


Margalida Atienza Bestard (tutora 4t Infantil)
Maria de Lluc Sosa Rullan (tutora 5è Infantil)
Teresa March Dols (Tutora 6è Infantil)
Catalina Maria Oliver Gual (Infantil +1)
Andreu Miró Mariano (Tutora de 2n de primària)
Maria Francisca Ferrà Ortiz (Tutor de 3r de primària i mestra d'Ed. Física 1r cicle d'EP)
Virgínia Pedretti Galmès (tutora de 1r de primària)
Francisca Aina Castanyer Noguera (tutora de 4t de primària)
Joan Arbona Colom (tutor de 5è de primària)
Catalina Crespí Valls (tutora de 6è de primària)
Catalina Arbona Cortès (música)
Rafa Abraham Mena, mestra d’anglès
Aina Maria Mora Serra (Reforç educatiu)
Jaume Alcover Sastre (mestre d’educació física de segon cicle de primària)
Antònia Coll, orientadora de Secundària
Pastora Fluixà, mestra PT (3r cicle primària i ESO)
Teresa Pizà, mestra PT (Infantil i primer i segon cicle de primària)
Belen Vich, mestra d’audició i llenguatge (AL)
 
Catalina Arbona Cortès: Música
Cristina Arbona Bernat: Llengua catalana, Llatí i Francès (Tutora de 4 d’ESO)
Antoni Calero Fernández: Educació Física
Antònia Castell Tomàs: Llengua anglesa (tutora de 3r d’ESO)
Francisca Picornell Alou: Biologia i Geologia (Tutora de 2 d’ESO A)
Maria Sansó Bauzà: Llengua castellana, llatí  i cap d’estudis de secundària
Margalida Riera Jaume: Matemàtiques (Tutora 2n d'ESO B)
Ignasi Sierra: Plàstica
Felip Morell Rullan: Geografia i Història (Tutor 1 d’ESO)
Encarnació Quetgles: Llengua i Lliteratura Catalana
Tomeu Pizà: Tecnologia
Rafel A. Bosch: Física i Química