CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes
CC Sant Vicenç de Paül Sóller Educació Soller Balears, Illes

Extret del setmanari Veu de Sóller / 10 febrer de 2017

El col.legi concertat de Sant Vicenç de Paül ha resultat ser el que ha obtingut millors resultats a les proves PISA de l’arxipèlag de les Illes Balears en l’àrea de ciències, i tercer a les d’habilitat lectora i matemàtiques. Les proves varen tenir lloc l’any 2015 entre els alumnes que aquell any complien 16 anys i els resultats s’han conegut fa poc. Precisament l’apartat de ciències era el que en aquesta darrera edició tenia un pes més important perquè se’n feien unes proves més extenses. Una cinquantena de centres educatius de les Illes Balears varen ser escollits per prendre part en unes proves de nivell internacional que serveixen per valorar el nivell de l’ensenyament per regions i països.

Per àrees

En ciències els alumnes sollerics varen obtenir una nota de 536 punts, la millor de les Illes Balears, superant la mitja de la comunitat autònoma (485), la d’Espanya (493) i també la d’Europa (495). Pel que fa a l’apartat de matemàtiques, Sant Vicenç de Paül va obtenir el tercer lloc de les Illes Balears, amb un resultat de 518, quan en el conjunt de l’arxipèlag la mitja és de 476, a Espanya de 486 i a Europa de 493. Per últim, en la categoria d’habilitat lectora, els alumnes de Sant Vicenç de Paül també es situen amb 528 punts en el tercer lloc de les Illes Balears, que obté una mitja de 485, igualment per damunt de la mitja espanyola (486) i de l’europea (493). El centre solleric queda classificat per sobre de la mitja de qualsevol regió espanyola (a excepció de l’empat amb Navarra en matemàtiques) i a nivell internacional seria vuitè en ciències (Espanya està en el lloc 29), el tretzè en matemàtiques (Espanya el 33è) i el sisè en lectura (Espanya el 32è).

El mateix examen a 73 països

Les proves del Programme for International Student Assessment (PISA) es realitzen cada tres anys. La darrera edició va comptar amb la participació de 73 països, on els alumnes de 15 i 16 anys responen 55 preguntes de matemàtiques, ciències i habilitat lectora. Serveixen per comparar els nivells de regions i països.

VEURE ARTICLE ORINAL SETMANARI VEU DE SÓLLER