Politica de Privacidad

Data darrera actualització01/10/2023 

RESPONSABLE 

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB) 

N.I.F.: G-57.562.373 

Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de las Illes Balears, amb número 100000000281, el dia 2 de març de 2010. 

Direcció: C/ Gremi de Passamaners número 5,3r 2a - Polígon Son Rossinyol 07009 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 799 406 

Correu electrònic: fundacio@fecib.net 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: 

Es disposa d'un Delegat de Protecció de dades general de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, pot contactar al correu electrònic dpo@fecib.net  

També n'hi ha un específic per a cada col·legi, pot contactar-hi al correu electrònic especificat en el següent apartat. 

CENTRES 

CC BEATA FRANCINAINA CIRER 

Adreça: C/ Santiago Rusiñol número 217 – 07300 de Inca (Illes Balears) 

Telèfon: 971 500 953 

Correu electrònic: centre@beatafcirer.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@beatafcirer.fecib.net 

CC L’ ASSUMPCIÓ:  

Adreça: C/ Sant Vicenç de Paül número 9  - 07350 de Binissalem (Illes Balears) 

Telèfon: 971 870 377 

Correu electrònic: assumpcio@assumpcio.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@assumpcio.fecib.net 

CC LA MIRACULOSA DE PALMA 

Adreça: C/ Semolera, 16 - 07008 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 421 063 

Correu electrònic: secretaria@miraculosa.fecib.net 

Delegat de protecció de dades dpd@miraculosa.fecib.net 

CC SAGRAT COR 

Adreça: C/ Pare Antoni Oliver número 4 - 07014 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 734 645 

Correu electrònic: secretaria@sagratcor.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@sagratcor.fecib.net 

CC SANT JOSEP DE MAÓ 

Adreça: C/ des Cós de Gràcia, 98 - 07702 de Maó (Illes Balears) 

Telèfon: 971 355 804 

Correu electrònic: centre@santjosep.fecib.net 

Delegat de protecció de dades dpd@santjosep.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL CAS CAPISCOL 

Adreça: C/ Sant Vicenç Paül, 13 - 07010 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 750 624 

Correu electrònic: centre@svpcascapiscol.fecib.net 

Delegat de protecció de dades dpd@svpcascapiscol.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL COLL D’EN RABASSA 

Adreça: C/ Marqués, 10 - Coll d'en Rabassa - 07007 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 262 695 

Correu electrònic: secretaria@svpcoll.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@svpcoll.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL INCA 

Adreça: C/ Sant Vicenç de Paül número 2 – 07300 de Inca (Illes Balears) 

Telèfon: 971 500 890 

Correu electrònic: centre@svpinca.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@svpinca.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL MANACOR 

Adreça: C/ Olesa, 7 - 07500 de Manacor (Illes Balears) 

Telèfon: 971 556 120 

Correu electrònic: secretaria@svpmanacor.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@svpmanacor.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SA VILETA 

Adreça: C/ Poll, 3 - 07011 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 791 240 

Correu electrònic: secretaria@svpsavileta.fecib.net  

Delegat de protecció de dades:dpd@svpsavileta.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SÓLLER 

Adreça: C/ Cristòfol Pizà número 27 - 07100 de Sóller (Illes Balears) 

Telèfon: 971 631 089 

Correu electrònic: svpsoller@svpsoller.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@svpsoller.fecib.net 

CC VERGE DE MONTI-SION 

Adreça: C/ Caritat, 15 – 07260 de Porreres (Illes Balears) 

Telèfon: 971 647 296 info@vergedemontision.fecib.net 

Correu electrònicinfo@vergedemontision.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@vergedemontision.fecib.net  

DEFINICIONS 

Els termes utilitzats al document tenen el significat que s’indica a continuació: 

Centres: Centres educatius de FECIB, relacionats a l’apartat anterior. 

Dades identificatives: Inclou el nom i llinatges i curs de l’alumnat. 

FECIB: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS 

Representants legals: Pares, mares, tutors i tutores legals. 

FINALITAT 

La finalitat principal per a la qual tractarem la informació del nostre alumnat i dels seus representants legals és per a la correcta gestió i manteniment dels nostres Centres, així com per proporcionar-los els serveis que ens hagin sol·licitat i poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i d’activitats extraescolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure oferts pels nostres Centres. 

En el cas que ens proporcionin dades de salut, les tractarem per tal de dispensar a l’alumne/a la deguda atenció d'acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia, física o psíquica, significativa pel correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens hagin sol·licitat. 

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat la nostra Fundació i els seus Centres, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, sempre que hagin prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades de les quals ens han autoritzat els seu tractament per a:  

  • La seva publicació en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB)i en els mitjans dels Centres d'aquesta, el nom, cognoms i curs de l'alumne/a, així com imatges o enregistraments audiovisuals en què aparegui, individualment o en grup, participant en les activitats que s'organitzin 

Les publicacions es poden realitzar en: 

FORMAT PAPER:  

Revistes, agendes escolars, tríptics, orles, ... 

FORMAT ELECTRÒNIC: 

La Fundació disposa d’una pàgina web (www.fecib.esi comptes en xarxes socials. 

Cada Col·legi té també una pàgina web pròpia i els seus comptes a les xarxes socials, així com blocs, als que es pot accedir directament o a partir de la web de la Fundació. 

Es pot consultar la llista detallada de webs, blocs, xarxes socials i els comptes disponibles a l’apartat “MITJANS PROPIS DE FECIB I ELS SEUS CENTRES” al final d’aquest document. 

Els comptes de què es disposa, en general, són de les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter. 

Addicionalment els informem que, els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països que no hagin estat declarats segurs en matèria de protecció de dades personals per la legislació comunitària. Llegeixin atentament les polítiques i avisos de les Xarxes Socials. 

Si no es proporciona aquest consentiment l’alumne/a no podrà sortir a imatges i gravacions audiovisuals, individuals o en grup, que es facin realitzant qualsevol tipus d’activitat, tant dins com fora del Centre (sortides, viatges, celebracions...), i es puguin publicar en els espais de comunicació i difusió esmentats. 

  • També volem proporcionar a la nostra comunitat educativa; informació de les tasques i activitats realitzades, i que puguin disposar d’un record de la estada al Centre i de les activitats en les que participin, per això el nom, cognoms, el estudis que es realitza, gravacions audiovisuals i les imatges de l’alumne/a es podran distribuir a la resta de participants en activitats organitzadesals seus representants legals, i al personal de la Fundació. 

Si no es proporciona aquest consentiment l’alumne/a no podrà sortir a imatges i gravacions audiovisuals de grup que s’hagin de compartir i es facin tant dins com fora del Centre, realitzant qualsevol tipus d’activitat 

  • El nom i cognoms i els estudis que realitza l’alumne/a, així com la seva imatge i les gravacions audiovisuals on aparegui, podran publicar-se en zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions.  

Dita publicació tindrà un fi clarament informatiu i de record destinat al personal del centre o a tercers que accedeixin a les zones esmentades (pares, mares, tutors/es, familiars, personal extern, etc.). 

  • Amb una finalitat purament informativa en el medis de comunicació oberts a tothom, i aquells que siguin d’àmbit educatiu, es pot publicar informació de les activitats acadèmiques, complementàries i extraescolars realitzades, on aparegui l’alumnat. 

Les dades que es poden publicar són imatges, gravacions audiovisuals i el nom i cognoms de l’alumne/a, així com els estudis que realitza, segons correspongui a la notícia. 

La finalitat de aquestes publicacions serà en qualsevol cas la difusió pública no comercial i la podrà realitzar FECIB, els seus centres o el propi medi. 

  • També tractarem les seves dades per atendre les seves sol·licituds i consultes que ens realitzi. 

  • Si accedeix a les nostres instal·lacions, que disposin de vídeo vigilància, la seva imatge pot ser captada amb fins de seguretat. 

  • Si s'han adherit a l'assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar-los aquest servei. 

  • Si ens proporcionen el seu currículum, tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball. 

LEGITIMACIÓ 

Obligació legal aplicable 

Correspon a totes aquelles dades sol·licitades pels Centres al seu alumnat i als seus representants legals, que són necessaris pel correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives i de contacte de l'alumne/a i la seva família, acadèmiques, característiques personals, etc. 

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures. 

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l'exercici de la funció educativa. 

Protecció d’interessos vitals 

Salvaguarda de la salut del l’alumnat en el tractament de dades de salut. 

Interès legítim del Responsable del Tractament 

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament. 

També, en el cas d'enviament d'informació de les activitats i serveis oferts pels nostres Centres, quan han participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem. 

Compliment duna missió dinterès públic 

Base jurídica principal per al tractament de les imatges de vídeo vigilància, segons l'article 6.1.e del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD). 

Execució d'un contracte 

Correspon a l’atenció de qualsevol servei i sol·licitud realitzada a FECIB. 

En particular als serveis no inclosos a l'exercici de la funció educativa